Ουκρανός διπλωμάτης: Η Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ «ευκαιρία» για την γεωργία μας

Η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας είναι μια «πρόκληση» για Κίεβο, αλλά και μια «μεγάλη ευκαιρία» για τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα, είπε στην EurActiv.com Ουκρανός διπλωμάτης.

Ο Nazar Bobitski είναι ένας Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου και Οικονομικής Πολιτικής της Αποστολής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μίλησε στο δημοσιογράφο Σαράντη Μιχαλόπουλο.

Η σημαία της Ουκρανίας είναι το «μπλε του ουρανού πάνω από ένα κίτρινο πεδίο σιταριού». Το Κίεβο προσπαθεί να αναβιώσει τον τομέα και να στρέψει την οικονομία της προς γεωργικές δραστηριότητες;

Στην πραγματικότητα, ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής έπαιζε έναν όλο και πιο σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ουκρανίας από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Πριν από την τρέχουσα κρίση, το 2012-2013 το μερίδιο του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής στην οικονομία της Ουκρανίας γρήγορα αυξήθηκε από 6,6% το 2007 σε 8,3% το 2011 και 11% το 2013. Το μερίδιο της γεωργίας στο σύνολο των εξαγωγών της Ουκρανίας αυξήθηκε από 27,3% το 2013 σε σχεδόν 37% κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2015.

Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν ένα ευνοϊκό σωρευτικό αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Κατ ‘αρχάς, όσον αφορά στη γεωργία, η Ουκρανία είναι ευλογημένη λόγω γεωγραφίας και κλίματος. Η έκταση της καλλιεργήσιμης γης στην Ουκρανία, και μιλάμε για υψηλά ποσοστά χούμο του εδάφους (το σύνολο της οργανικής ύλης η οποία βρίσκεται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους), είναι ίση με την περιοχή της Βρετανίας. Δεύτερον, κατά την τελευταία δεκαετία, ένας ευνοϊκός συνδυασμός οικονομικών παραγόντων προκάλεσε επενδύσεις και ανάπτυξη – το πολύ μικρό μερίδιο του κόστους της γης και της εργασίας στη γενική διάρθρωση του κόστους, η σχετική γεωγραφική εγγύτητα με μεγάλες διεθνείς αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής, η μακρά περίοδος υψηλών παγκόσμιων τιμών των βασικών εμπορευμάτων των γεωργικών ειδών διατροφής (μέχρι τώρα).

Η ρωσική κατάληψη της Κριμαίας και ο υβριδικός πόλεμος της Μόσχας στην Donbas έπληξε σκληρά την ουκρανική παραγωγή χάλυβα, που μέχρι σήμερα πρωταγωνιστούσε στην εξαγωγική βιομηχανία της Ουκρανίας, μειώνοντας την παραγωγή και τις εξαγωγές. Η συρρίκνωση των επιπέδων παραγωγής χάλυβα και των εξαγωγών τόνισε πάρα πολύ καλά το ρόλο και τις δυνατότητες του τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής στην ουκρανική οικονομία και το εμπόριο.

Ωστόσο, ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής της Ουκρανίας δεν μπορεί να αντέξει έναν οικονομικό εφησυχασμό. Είμαστε αντιμέτωποι με μια παρατεταμένη εποχή παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας, η οποία μεταφράζεται σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα συμπίεσης των τιμών των γεωργικών ειδών διατροφής. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον επιδεινώνεται από τη σύγκρουση στο Donbas και τη συνεχιζόμενο ρωσικό εμπορικό πόλεμο εναντίον των ουκρανικών εξαγωγών.

Σε αυτές τις περιστάσεις το σημερινό μοντέλο, σχετικά χαμηλής προστιθέμενης αξίας του ουκρανικού τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωτερικούς κλονισμούς. Η αναπόφευκτη μεταρρύθμιση της γης, συγκεκριμένα, η πολυαναμενόμενη απελευθέρωση της αγοράς της γης θα οδηγήσει το κόστος της γης μέχρι σε δικαιολογήσιμα από οικονομική άποψη επίπεδα. Στη συνέχεια, οι Ουκρανοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των προτύπων SPS (υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) και την ασφάλεια των τροφίμων, από την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας. Σε συνδυασμό, οι παράγοντες αυτοί θα αναγκάσουν τον ουκρανικό γεωργικό τομέα να γίνει πιο ανθεκτικός, πιο λιτός και ευέλικτος, φυτεύοντας τους σπόρους για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον.

Ποια είναι τα ισχυρότερα στοιχεία της γεωργίας της Ουκρανίας που θα προσελκύσουν ξένους επενδυτές;

Σε τρέχουσες τιμές, τα ελκυστικά στοιχεία είναι εκείνα, τα οποία μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την τρέχουσα σημαντική θέση της Ουκρανίας ως ο κορυφαίου παγκόσμιου εξαγωγέα γεωργικών προϊόντων διατροφής. Μιλάμε για έναν παραγωγικό τομέα – ελαιούχους σπόρους και φυτικά έλαια (ηλιέλαιο, κραμβέλαιο), δημητριακά (καλαμπόκι, σιτάρι), μεταφορές και εφοδιαστικός τομέας – τερματικοί σταθμοί σιτηρών σε λιμάνια, σιλό δημητριακών, σιδηροδρομικές μεταφορές).

Ωστόσο, η πραγματική δυναμική βρίσκεται αλλού. Τα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντα ζωικής προέλευσης κατέχουν δυσανάλογα χαμηλό μερίδιο στη δομή των ουκρανικών εξαγωγών. Για παράδειγμα, το 2013 στη Γαλλία, το μερίδιο της φυτικής προέλευσης των γεωργικών προϊόντων διατροφής ήταν μόλις 15%, ενώ εκείνη των προϊόντων διατροφής ζωικής προέλευσης – 29,8%. Στην Ουκρανία, τα στοιχεία είναι σχεδόν αντίστροφα – 50,8% και 6,43%. Ειδικοί τομείς πιθανού ενδιαφέροντος είναι τα πουλερικά, τα αυγά, το βόειο κρέας, τα ψάρια και άλλα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η παραγωγή επεξεργασμένων τροφίμων για την ανάκτηση της ουκρανικής εγχώριας αγοράς, καθώς και για την αγορά της ΕΕ γίνεται όλο και πιο ανοιχτή στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνολικής συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA).

Θα μπορούσε η Συμφωνία Σύνδεσης με την ΕΕ να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα της Ουκρανίας;

Για την Ουκρανία, η Συμφωνία Σύνδεσης είναι και μια πρόκληση και μια μοναδική ευκαιρία. Η προσέγγιση των κανόνων και προτύπων SPS της ΕΕ, η προσανατολισμένη προς την ΕΕ μεταρρύθμιση του ουκρανικού συστήματος ασφάλειας των τροφίμων και η προστασία των καταναλωτών θα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τους παραγωγούς της Ουκρανίας και σημαντική διοικητική και δημοσιονομική επιβάρυνση για την κυβέρνηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα, το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Η συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η ισοδυναμία με το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας των τροφίμων και προστασίας του καταναλωτή είναι τα κλειδιά για τις ευρωπαϊκές αγορές. Καθώς η Ουκρανία επιτυγχάνει σταδιακά αυτούς τους στόχους, θα γίνει επίσης ο δικαιούχος της εν εξελίξει διαδικασίας της διάδοσης των ευρωπαϊκών κανόνων των γεωργικών ειδών διατροφής και των προτύπων σε όλο τον κόσμο. Ήδη τώρα η συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές απαιτήσεις διευκολύνει την πρόσβαση των ουκρανικών αυγών, πουλερικών στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και του Ειρηνικού. Για παράδειγμα, το 2015 οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ασία έφθασαν 4,2 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, μπροστά από τις εξαγωγές προς την ΕΕ ύψους 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από την Αφρική – 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναμένουμε ότι με την πρόοδο στην εφαρμογή των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ οι τάσεις αυτές θα ενισχυθούν μόνο.

Δεν πιστεύετε ότι χρειάζεται πρώτα πολιτική και οικονομική σταθερότητα, λαμβάνοντας υπόψη την εύθραυστη πολιτική κατάσταση με τη Μόσχα; Πώς μπορείτε να πείσετε τους ξένους επενδυτές να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στην γεωργία της Ουκρανίας;

Πράγματι, η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ουκρανία, καθώς και βασικά με όλους τους άλλους γείτονες της Ρωσίας, ρίχνει μια βαριά σκιά αβεβαιότητας σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, είμαι αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές.

Για ποιο λόγο;

Επειδή πολύ πιο σημαντική προϋπόθεση για μια ανάκαμψη της Ουκρανίας είναι οι συνετές μακροοικονομικές πολιτικές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των φορολογικών και επιχειρηματικών ρυθμιστικών συστημάτων, καθώς και η αναμόρφωση του δικαστικού και του αστυνομικού συστήματος. Το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Volodymyr Groisman είναι αποφασισμένο να δει συγκεκριμένα και θετικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση αυτή. Αν αυτή η τάση είναι εξασφαλισμένη, η εφαρμογή του ρυθμιστικού στοιχείου της DCFTA θα τονώσει τη ριζική αναδιάρθρωση του ουκρανικού τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής, η οποία έχει καθυστερήσει πολύ, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας.

Περιττό να πούμε ότι, τα θετικά αποτελέσματα στους δύο αυτούς τομείς θα προσελκύσουν πιθανούς ξένους επενδυτές, καθώς θα αναδείξει πάρα πολύ καλά τα ήδη υπάρχοντα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ουκρανίας.

Ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της γεωργίας; Ποιο είναι το ποσοστό των εισαγωγών-εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων; Ιδιαίτερα, με τη Ρωσία;

Οι γεωργικές εξαγωγές της Ουκρανίας έχουν μια πολύ διαφορετική γεωγραφία. Σε μεγάλο βαθμό, ο εμπορικός πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας βοήθησε σημαντικά να μας «να τοποθετήσουμε τα αυγά μας σε διαφορετικά καλάθια». Πίσω στο 2013, οι συνολικές εξαγωγές προς τη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ) αποτέλεσε 15,1 δις δολάρια ΗΠΑ ή 29% των συνολικών εξαγωγών, το 2014 το ποσοστό αυτό μειώθηκε στα 9,8 δις δολάρια και κατόπιν 4,83 δις δολάρια ΗΠΑ (50,7%) το 2015.

Δεδομένου ότι η Ρωσία ξεκίνησε πολυάριθμα εμπορικά περιοριστικά μέτρα κατά των ουκρανικών εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, με αποκορύφωμα το συνολικό εμπάργκο εισαγωγής στα ουκρανικά τρόφιμα από τον Ιανουάριο του 2016, οι γεωργικές εξαγωγές μας μειώθηκαν κατά 50%, από 2 σε 1 δις δολάρια ΗΠΑ κατά το έτος 2014 και μόνο, με περαιτέρω μείωση σε 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2015. Οι παραγωγοί μας δεν είχαν άλλη επιλογή από το να διαφοροποιηθούν.

Το 2015, το μερίδιο του λέοντος – 46% (σχεδόν 6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής μας πήγε στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες, το 28% (3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) – στην αγορά της ΕΕ, το 13% (1,8 δισ ΗΠΑ δολάρια) – στις χώρες της Αφρικής. Η Ρωσία και οι αγορές της ΚΑΚ κατέχουν πλέον μόλις πάνω από το 10% (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια). Σε γενικές γραμμές, εξάγουμε σε σχεδόν 190 χώρες.

Και σχετικά με την ΕΕ;

Όσον αφορά στις προοπτικές του εμπορίου γεωργικών προϊόντων διατροφής μας με την Ευρώπη, οι δυνατότητές μας περιορίζονται από δύο παράγοντες. Πρώτον, το φάσμα των γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία που επιτρέπεται για τις εξαγωγές προς την ΕΕ για λόγους SPS παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο – τα πουλερικά, τα αυγά, το μέλι, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια και τα προϊόντα αλιείας, τροφές για ζώα συντροφιάς, τεχνική καζεΐνη και πρώτες ύλες που σχετίζονται με δέρμα. Σε πολλά τμήματα των προϊόντων ζωικής προέλευσης, όπως το βόειο κρέας, χοιρινό κρέας, οι αγορές της ΕΕ παραμένουν απρόσιτες για τους παραγωγούς της Ουκρανίας λόγω προβλημάτων μη συμμόρφωσης SPS. Συνολικά, οι ουκρανοί παραγωγοί χρησιμοποιούν περίπου το 50% των εξαγωγικών ευκαιριών (από την άποψη των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής) που έχουν στη διάθεσή τους υπό την DCFTA.

Δεύτερον, οι εξαγωγές των εγκεκριμένων προϊόντων περιορίζονται από τις δασμολογικές ποσοστώσεις στις εισαγωγές. Για παράδειγμα, για το σιτάρι, η ποσόστωση καθορίζεται σε 950.000 τόνους, με τις συνολικές εξαγωγές της Ουκρανίας σιταριού σε 12.060.000 τόνους το 2015, συμπεριλαμβανομένων 1.630.000 τόνων σε εξαγωγές προς την ΕΕ, για το καλαμπόκι – 400.000 τόνους με τις συνολικές εξαγωγές – 11,5 εκατομμύρια τόνους . Για τα πουλερικά, η δασμολογική ποσόστωση είναι 20.000 τόνοι με συνολικές εξαγωγές 179.000 τόνων το 2015. Σαφώς, οι υφιστάμενοι περιορισμοί υπό την DCFTA, δεν αντανακλούν τις πραγματικότητες του εμπορίου γεωργικών προϊόντων ΕΕ-Ουκρανίας και περιορίζουν σοβαρά τις δυνατότητές του.