Αποστόλου: Μεγάλο πλήγμα το ρωσικό εμπάργκο- «Επιβεβλημένη» η λύση με τη Μόσχα

P029570000102-129770

SPECIAL REPORT: Η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα των χωρών της ΕΕ δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων και κάθε προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος είναι «απολύτως θεμιτή και επιβεβλημένη», είπε σε αποκλειστική συνέντευξη στην EurActiv.gr o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, κ. Ευάγγελος Αποστόλου.

Ο Έλληνας Υπουργός μίλησε στον ανταποκριτή της EurActiv.gr στις Βρυξέλλες, Σαράντη Μιχαλόπουλο.

 

Ποιος είναι ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής κυβέρνησης για την γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη με τη νέα ΚΑΠ; Σύμφωνα με το τελευταίο Μνημόνιο, η Ελλάδα έπρεπε να υποβάλει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 στρατηγικό σχεδιασμό για τον πρωτογενή της τομέα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός αυτός;

Οι βασικοί άξονες στους οποίους στοχεύει η εθνική αγροτική πολιτική, είναι η ανάπτυξη ενός αειφόρου παραγωγικού μοντέλου που θα διασφαλίζει το εισόδημα των αγροτών, θα μεγεθύνει την προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων και θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας και στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των προϊόντων μας.

Με αυτό το πλαίσιο προσδοκούμε ότι μπορούμε να βάλουμε τα θεμέλια ώστε η επόμενη πενταετία να είναι χρόνος θετικού μετασχηματισμού της υπαίθρου μας προς μια υγιή αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας σε αποτελούν:

  • Η δημιουργία ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, μεμονωμένων ή/και ενταγμένων σε συλλογικά σχήματα (συνεταιριστικά, εταιρικά), σε συνάρτηση με τις γεωμορφολογικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν, τα προϊόντα τα οποία παράγουν και τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.
  • Η μετατόπιση της ηλιακής σύνθεσης των αγροτών προς τις νεότερες ηλικίες και η στοχευμένη ενίσχυση των δραστήριων αγροτών που αντιμετωπίζουν με αυξημένη επαγγελματικότητα την αγροτική παραγωγή.
  • Η ανάδειξη των συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών σε πυλώνες ανάπτυξης του αγροδιατροφικού συστήματος και κατά προέκταση του αγροτικού χώρου.
  • Η χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας με όρους αειφορίας,τεχνικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής ορθολογικότητας. Η προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και η ορθή εφαρμογή τους κατά την  άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και συγχρόνως η βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων της ΕΕ.
  • Η εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας.
  • Η βελτιστοποίηση της συνέργειας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργιών της εμπορίας με προσανατολισμό τις εξαγωγές..
  • Οι προτελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες εκτός από τους απαραίτητους ελέγχους να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου.

Γίνεται συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση στις γεωργικές αγορές. Εμείς τι διεκδικούμε στις Βρυξέλλες και τι ζητάμε για τους Έλληνες αγρότες;

Η κρίση των αγορών των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για το οποίο είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα από την Ε.Ε. τα κατάλληλα μέτρα για την ανακούφιση των Ευρωπαίων και κατά συνέπεια των Ελλήνων αγροτών.

Το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων ανάμεσα στη Ρωσία και τη χώρα μας δείχνει ότι τα οπωροκηπευτικά συμμετείχαν σημαντικά στην εντυπωσιακή διεύρυνση του εμπορικού πλεονάσματος που είχε διαμορφωθεί πριν το εμπάργκο. Λόγω του ρωσικού εμπάργκο όμως, ο τομέας έχει πληγεί σημαντικά και παρά το γεγονός ότι η υλοποίηση των έκτακτων μέτρων της Ε.Ε. στήριξης των παραγωγών οπωροκηπευτικών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η λήψη επιπλέον μέτρων για τον τομέα είναι απαραίτητη.

Επίσης, όσον αφορά στο γαλακτοκομικό τομέα, μετά τη λήξη των ποσοστώσεων έχει ενταθεί το πρόβλημα της βιωσιμότητάς του και της μείωσης της παραγωγής κυρίως λόγω του μικρού  μεγέθους των εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, του αυξημένου κόστους παραγωγής και των αυξανόμενων εισαγωγών γάλακτος από χώρες με ανταγωνιστικότερους όρους προσφοράς. Ως εκ τούτου η λήψη μέτρων για την ανακούφιση και αυτού του τομέα είναι αναγκαία.

Το θέμα της κρίσης των αγορών των αγροτικών προϊόντων έχει τεθεί πολύ ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Ε.Ε.. Ήδη ξεκίνησε συζήτηση στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας της Ε.Ε., στις 15/2, η οποία θα συνεχιστεί στο ερχόμενο Συμβούλιο στις 14/3. Η χώρα μας έχει καταθέσει ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων μέτρων, τόσο γενικών που καλύπτουν όλους τους τομείς όσο και εξειδικευμένων για τα οπωροκηπευτικά και το γαλακτοκομικό τομέα

Ζητήσαμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία της Ε. Επιτροπής κατά τις εγκρίσεις των νέων προγραμμάτων προώθησης στο πλαίσιο του νέου σχετικού κανονισμού καθώς και τη θέσπιση έκτακτων μέτρων προώθησης με αυξημένο προϋπολογισμό στην εσωτερική αγορά και στις Τρίτες Χώρες. Όσον αφορά στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε. με Τρίτες Χώρες, θα πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση της διαπραγματευτικής τακτικής της Ε.Ε. προς μεγαλύτερη εξισορρόπηση της υπεράσπισης των συμφερόντων των Κρατών-Μελών και των παραγωγών της Ε.Ε. οι οποίοι δέχονται τον ανταγωνισμό από τα χαμηλότερα κόστη και τα πρότυπα παραγωγής των Τρίτων Χωρών.

Σημαντική είναι, επίσης, η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού εργαλείου εξαγωγικών πιστώσεων για την ενθάρρυνση των εξαγωγών παράλληλα με την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων.

Επιπλέον των παραπάνω, για την αγορά των οπωροκηπευτικών είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση και αύξηση των τιμών για απόσυρση στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, η αύξηση των ποσοτήτων όλων των κατηγοριών προϊόντων στο πλαίσιο των κανονισμών που αφορούν στην υλοποίηση εκτάκτων μέτρων στήριξης των παραγωγών οπωροκηπευτικών και η δυνατότητα μεταφοράς ποσοτήτων από μία κατηγορία προϊόντων σε άλλη. Είναι επίσης απαραίτητη η μεταρρύθμιση του συστήματος των τιμών εισόδου οπωροκηπευτικών από Τρίτες Χώρες καθώς και η δημιουργία ενός διχτιού ασφαλείας για το εισόδημα των παραγωγών για την αντιμετώπιση κρίσεων των αγορών.

Για τον γαλακτοκομικό τομέα η πρότασή μας αφορά στο σχηματισμό ειδικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε. για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων των κλάδων και την αναζήτηση συγκεκριμένων λύσεων και κατάθεση προτάσεων. Επίσης ζητήσαμε τη διεύρυνση του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών σε τακτικότερη βάση όπως και τα αντίστοιχα για το βούτυρο και την άπαχη σκόνη γάλακτος. Θεωρούμε ότι η Ε.Ε. θα πρέπει να προχωρήσει στη μελέτη των προτάσεων φορέων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος σχετικά με ένα σύστημα κεντρικής εποπτείας και έναν μηχανισμό εξισορρόπησης της γαλακτοπαραγωγής σε όλο το εύρος της ΕΕ και διασφάλισης τιμών παραγωγού άνω του κόστους. Επίσης ζητήσαμε τη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής της καταγωγής και προέλευσης στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ποιες είναι οι σκέψεις σας για την μελλοντική αγροτική πολιτική μετά το 2020; Η ομάδα εργασίας που είχατε ανακοινώσει για την μελλοντική ΚΑΠ έχει ξεκινήσει;

Η ομάδα για την ΚΑΠ  έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της. Παρακολουθεί την εξέλιξη της ΚΑΠ στον πρώτο χρόνο εφαρμογής και προσφέρει άποψη για τα μικρότερα ή μεγαλύτερα θέματα που δημιουργούνται. Στόχος μας είναι από την ομάδα αυτή να εκπορεύονται προτάσεις μεταρρύθμισης τόσο των εθνικών επιλογών όσο και των κοινοτικών ρυθμίσεων. Οι σκέψεις για τη μελλοντική ΚΑΠ διαμορφώνονται τώρα, αλλά η βασική αρχή είναι να πορευτούμε σε μια πιο δίκαιη ΚΑΠ, με πιο ισόρροπη κατανομή ενισχύσεων και ενίσχυση τόσο της βιωσιμότητας όσο και της κερδοφορίας των γεωργών

Οι Έλληνες αγρότες πρέπει να δαπανήσουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για το κόστος παραγωγής. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό;

Το κόστος παραγωγής είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Στους παράγοντες που επιβαρύνουν το κόστος και αφορούν το Υπουργείο μας, προσπαθούμε να αναλάβουμε δράση προς όφελος των γεωργών. Σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζουμε το ΠΑΑ σε επενδύσεις που μειώνουν το κόστος παραγωγής όπως για παράδειγμα τα αρδευτικά και η ενέργεια.

Επίσης μέσω του ΠΑΑ προωθούμε τη δράση των ομάδων παραγωγών που αφενός εξοικονομεί κόστη λόγω οικονομίας κλίμακας και αφετέρου μπορεί να ενισχύσει την διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών και συνεπώς την προστιθέμενη αξία που θα απολαμβάνουν από την αγορά.

Τέλος , τα σημαντικά ποσά που έχουν κατανεμηθεί στην κατάρτιση των γεωργών και στο μέτρο των Γεωργικών συμβουλών μπορούν να βοηθήσουν την επίγνωση των γεωργών στην οικονομική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων τους ώστε να γίνουν πιο αποδοτικές.

Στην ΕΕ πληθαίνουν οι φωνές των αγροτών για να βρεθεί μια λύση για το ρωσικό εμπάργκο. Ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης; Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μια πρωτοβουλία για να λυθεί το θέμα με τη Μόσχα;

Η επιβολή του ρωσικού εμπάργκο στα αγροτικά προϊόντα των χωρών της ΕΕ δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Οι κωδικοί που απαγορεύει η Ρωσία αντιπροσώπευαν το 2013, το 74% των συνολικών εξαγωγών μας σε αγροτικά προϊόντα προς τη Ρωσία, η οποία αποτελούσε τον 1ο τη τάξει εξαγωγικό προορισμό παγκοσμίως για τα ακτινίδια, τα νωπά ροδάκινα, τις φράουλες, τα κεράσια, τα νωπά μπρουνιόν και νεκταρίνια καθώς και τα λαβράκια.

Επομένως κάθε προσπάθεια προς επίλυση του προβλήματος είναι απολύτως θεμιτή και επιβεβλημένη. Αν και το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε επίπεδο ΕΕ-Ρωσίας, η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας μπορεί να συμβάλει προς την εξεύρεση κάποιων εναλλακτικών διεξόδων προς την ρωσική αγορά.

Συγκεκριμένα σε συνέχεια συναντήσεων της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ με ρώσους αξιωματούχους καθώς και των επαφών που έγιναν στη διάρκεια της 9ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνολογικής & Επιστημονικής Συνεργασίας στο Σότσι στις 24.11.2015, υποβλήθηκε προς τη ρωσική πλευρά, σχέδιο Οδικού Χάρτη για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στον τομέα της γεωργίας. Σε αυτόν περιλαμβάνεται ανάμεσα στα άλλα, η συνεργασία σε θέματα προώθησης των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων εκτός εμπάργκο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του κ. Κασίμη με τον Διευθυντή Διεθνούς Συνεργασίας του Ρωσικού Υπουργείου Γεωργίας, στην PRODEXPO στις 11.2.2016 στη Μόσχα, συζητήθηκαν εκ νέου ζητήματα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη στους τομείς της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της κτηνιατρικής και φυτοϋγειονομικής επίβλεψης, του πολλαπλασιαστικού υλικού, του αμπελοοινικού τομέα, της επιστημονικής συνεργασίας των ερευνητικών ιδρυμάτων, της υλοποίησης κοινών επενδύσεων στον αγροτικό τομέα, καθώς και σε ζητήματα συνεργασίας στην οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους «Ελλάδα – Ρωσία 2016», καθώς και στη συμμετοχή επιχειρήσεων των δύο χωρών σε τομεακές εμπορικές εκθέσεις.

Η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία σε επίπεδο Ελλάδας – Ρωσίας πρέπει να συνεχίσουν και να ενταθούν αν και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιλύσουν το πρόβλημα.

 

Σαράντης Μιχαλόπουλος- Βρυξέλλες

You can download the PDF on this link.