Βιοοικονομία, ένας έξυπνος τρόπος αξιοποίησης των γεωργικών πόρων