Πώς μπορεί η ΚΑΠ να καταπολεμήσει τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές και την εγκατάλειψη της γης;

X