Πώς μπορεί η ΚΑΠ να καταπολεμήσει τη φτώχεια στις αγροτικές περιοχές και την εγκατάλειψη της γης;

Υποστηρικτές

Measure co-financed by the European Union