Πώς το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας μεταμορφώνει την Μεσόγειο

youtube-2560x1440px-UK-800x450

Το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας ανάμεσα στις μεσογειακές χώρες.

Μέσω της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και λύσεων, που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία, το πρόγραμμα θέλει να ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία της περιοχής και να το βοηθήσει να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες προκλήσεις, οι οποίες κυμαίνονται από την οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα έως και την προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων.

Μιλώντας στη EURACTIV,  στο περιθώριο της εκδήλωσης  “MEDforYOU: Αναπτύσσοντας μια ισχυρή αφήγηση για την αλλαγή πολιτικής”, το οποίο οργανώθηκε στην Αθήνα στις 25 Οκτωβρίου, αρκετοί ενδιαφερόμενοι παρουσίασαν πιλοτικά έργα σχετικά με τη γεωργία, την κυκλική οικονομία, τη γαλάζια ανάπτυξη και τον αειφόρο τουρισμό.

Σε αυτή την ειδική έκθεση, θα εξετάσουμε για το πώς συνέβαλε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στη βιωσιμότητα της περιοχής αλλά και το μέλλον του προγράμματος, στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ε.Ε, στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματισμένες μειώσεις.

Ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, στοχεύει να προωθήσει τις πράσινες και της κυκλικής οικονομίας πολιτικές, στη Μεσόγειο, υπό το πρίσμα μιας ανησυχητικής μελέτης, η οποία πρόσφατα επεσήμανε ότι οι θερμοκρασίες στην περιοχή, κλιμακώνονται πολύ πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο.