Το URBACT «ψάχνει» στη Θεσσαλονίκη τις ελληνικές πόλεις που θέλουν να αλλάξουν

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Προγράμματος URBACT στην Αθήνα, Ιανουάριος 2019 [Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδα - Κύπρος]

Το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο, στο πλαίσιο των συναντήσεων ενημέρωσης των ελληνικών και κυπριακών πόλεων που πραγματοποιεί, θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 προκειμένου να συναντηθεί με εκπροσώπους πόλεων της Βορείου Ελλάδας και να παρουσιάσει αναλυτικά το περιεχόμενο της νέας και τελευταία πρόσκλησης αυτής της προγραμματικής περιόδου για το σχηματισμό Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων του Προγράμματος URBACT III.

Η νέα πρόσκληση του προγράμματος URBACT θα παραμείνει ανοικτή έως τις 17 Απριλίου 2019 και θα οδηγήσει στη δημιουργία συνολικά 23 νέων δικτύων τα οποία θα αποτελούνται από 7 – 10  πόλεις/εταίρους.

Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, στο Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 – 12:00.

750.000 ευρώ για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων και τα δίκτυα πόλεων

Δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς προωθεί η τελευταία πρόσκληση γα το πρόγραμμα URBACT III με τίτλο Action Planning networks.

Τα  θέματα που περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη είναι:

  • Παρουσίαση του προγράμματος URBACT ΙΙΙ
  • Το URBACT ΙIII σε Ελλάδα και Κύπρο: Η συμμετοχή των πόλεων στα δίκτυα URBACT
  • Η Νέα Πρόσκληση για τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων  (Action Planning Networks)
  • Το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου: Δράσεις και επόμενα βήματα

Από το 2002, περισσότερες από 1.000 πόλεις της ΕΕ, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα URBACT έχουν βιώσει την προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας, της μεταφοράς καλών πρακτικών πέρα από τα εθνικά σύνορα και τη συμμετοχική προσέγγιση στη χάραξη πολιτικής.

Το πρόγραμμα URBACT III αναζητά τώρα μέχρι 23 νέα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης. Τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης έχουν στόχο να βοηθήσουν τις πόλεις της Ευρώπης να βρουν λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις. Αυτά τα δίκτυα συγκεντρώνουν μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους. Τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσης φέρνουν κοντά όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και προωθούν τοπικές και διακρατικές συνεργασίες.

Είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης, ανταλλαγής και πειραματισμού που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πόλεις, θα ενισχύσει τον ρόλο των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και θα έχει πραγματικό αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας μια δοκιμασμένη και ελεγμένη μέθοδο URBACT ανταλλαγής και μάθησης με εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε πόλης και την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων καθώς και των πόλεων που ήδη συμμετέχουν στα δίκτυα URBACT.

Οι πόλεις που επιθυμούν να αναπτύξουν Ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης για την αντιμετώπιση των τοπικών προκλήσεων,  μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσκληση που άνοιξε στις 7 Ιανουαρίου 2019 για τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων URBACT.

Μπορείτε να δείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στον σύνδεσμο εδώ.

Η νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και τα νέα μέσα για τις διοικήσεις των πόλεων μπορούν να βασιστούν στη μέθοδο URBACT, στα αποτελέσματά της, στα οφέλη και τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι πόλεις και οι πολίτες που συμμετέχουν στα δίκτυα URBACT.  Το πρόγραμμα URBACT συνεχίζει να προσπαθεί να κάνει τις πόλεις μας ένα καλύτερο μέρος για να ζουν οι πολίτες της Ευρώπης.

Hot topics for better cities – URBACT

X