SMART4ALL: 1η Ανοιχτή Πρόσκληση για Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (CTTE)

Smart4All [Smart4All]

   
Λήξη Υποβολών 1 Μαρτίου 202117:00 CET
Δικαιούχοι Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά ιδρύματα, Mικρομεσαίες Επιχειρήσεις , Πάροχοι τεχνολογίας
Χρηματοδότηση Μέγιστη χρηματοδότηση ανά κοινοπραξία: έως 80,000€ EU Funds
Πληροφορίες https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/
Υποβολή Προτάσεων https://smart4all.fundingbox.com/

Το SMART4ALL προσκαλεί υποψήφιους για την 1η Ανοιχτή Πρόσκληση σε Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας CTTE. Τα βραβεία αποτελούν μέρος του προγράμματος SMART4ALL που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Σχετικά με τα Διασυνοριακά Πειράματα Μεταφοράς Τεχνολογίας (Cross-domain Technology Transfer Experiments – CTTEs)

Τα CTTEs είναι σύντομης διάρκειας (6-9 μήνες) πειράματα που εστιάζουν σε έναν από  τους τέσσερις κατακόρυφους άξονες (Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε). Τα CTTEs θα δώσουν την ευκαιρία να δημιουργηθούν συνέργειες και να προσφέρουν καθοδήγηση επιταχύνοντας την επιτυχή εμπορευματοποίηση καινοτόμων προϊόντων.

Σε αυτό τον τύπο πειραμάτων, εμπλέκονται 3 διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές επιλέξιμες χώρες. Ένας Ακαδημαϊκός / Βιομηχανικός Πάροχος Τεχνολογίας μεταφέρει μια καινοτόμα τεχνολογία σε έναν Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που τη λαμβάνει ως πρώιμος Αποδέκτης Τεχνολογίας και στη συνέχεια ένας Βιομηχανικός Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την αλυσίδα προς την προϊοντοποίηση. Οι εταίροι θα υποβάλουν αίτηση μαζί ως κοινοπραξία μέσω ενός απλού εντύπου υποβολής ηλεκτρονικά.

Η  κοινοπραξία μπορεί να έχει την ακόλουθη μορφή:

Πάροχος Τεχνολογίας Αποδέκτης Τεχνολογίας Εταίρος Παραγωγής
Ακαδημαϊκός, Χώρα 1 Βιομηχανικός, Χώρα 1 ή 2  

Βιομηχανικός, Χώρα 2, 1 ή 3

Βιομηχανικός, Χώρα 1 Ακαδημαϊκός, Χώρα 1 ή 2
Βιομηχανικός, Χώρα 1 Βιομηχανικός, Χώρα 1 ή 2

Επι κεφαλής εταίρος πρέπει πάντα να είναι ένας από τους Βιομηχανικούς φορείς (SME/Slightly Bigger Enterprise).

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες αποτελούνται από τρεις διαφορετικές οντότητες από τουλάχιστον δύο διαφορετικές χώρες περιλαμβάνοντας έναν Ακαδημαϊκό / Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως Πάροχος Τεχνολογίας, ένα Βιομηχανικό / Ακαδημαϊκό Εταίρο που λειτουργεί ως Αποδέκτης Τεχνολογίας και ένα Βιομηχανικό Εταίρο που λειτουργεί ως ένας Εταίρος Παραγωγής επεκτείνει την παραγωγική αλυσίδα.

Πιο συγκεκριμένα, οι κοινοπραξίες μπορούν να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο εταίρων:

  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες, όπως ορίζονται στη σύσταση της επιτροπής της ΕΕ (EU recommendation 2003/361).
  • Πάροχοι τεχνολογίας

Οι επιλέξιμες χώρες είναι: Κράτη Μέλη της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), H2020 σχετιζόμενες χώρες και άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που δεν αναφέρονται παραπάνω και περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α του προγράμματος εργασίας H2020.

Επιπροσθέτως, καθώς ένας από τους στόχους του SMART4ALL είναι να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με έμφαση στις Ευρωπαϊκές χώρες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, θα δοθεί προτεραιότητα στις διασυνοριακές κοινοπραξίες, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος από τις ακόλουθες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σερβία.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του προγράμματος SMART4ALL.

Οικονομική Υποστήριξη

Οι εταίροι των CTTE θα αιτηθούν οικονομική στήριξη υποβάλλοντας μια κοινή πρόταση που περιγράφει το CTTE και το τεχνικό πλάνο καθώς και μια λεπτομερή εκτίμηση για τα σχετιζόμενα κόστη.

  • Οικονομική Υποστήριξη ανά CTTE

Τα πειράματα CTTE θα υποστηρίζονται με εφάπαξ ποσό έως και 80.000 ευρώ

  • Οικονομική Υποστήριξη ανά CTTE εταίρο

Κάθε CTTE εταίρος μπορεί να λάβει μία μέγιστη χρηματοδότηση έως και 60.000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση δίνεται στον επι κεφαλής εταίρο, που θα διανείμει τα αντίστοιχα ποσά στους υπόλοιπους εταίρους ανάλογα με το πλάνο που έχει υποβληθεί στην πρόταση.

Πολλαπλές υποβολές και συμμετοχή σε άλλες ανοιχτές προσκλήσεις του προγράμματος SMART4ALL και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος H2020 I4MS και SAE (Smart Anything Everywhere) project.

Καμία νομική οντότητα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί δύο φορές στο πλαίσιο ανοιχτής πρόσκλησης CTTE  του προγράμματος SMART4ALL. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συμμετέχει σε περισσότερες από μία κοινοπραξίες μεταξύ των επιλεγμένων έργων, θα χρηματοδοτηθεί μόνο η κοινοπραξία με τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δε θα δοθεί οικονομική στήριξη σε μεμονωμένα νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση μεγαλύτερη από 100.000 ευρώ μέσω ανοικτών προσκλήσεων (Financial Support to Third Parties = FSTP = cascade funding) από H2020 I4MS (https://i4ms.eu/) και SAE (https://smartanythingeverywhere.eu/) προγράμματα. Αυτός ο περιορισμός δεν περιλαμβάνει καμία κοινοτική συνεισφορά που λαμβάνει ή έχει λάβει ο οργανισμός από συμμετοχή σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (FP7/H2020). Η συμμετοχή ως δικαιούχου σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ δεν επηρεάζει τη συμμετοχή σε ανοικτές προσκλήσεις του SMART4ALL. Επιπλέον, κάθε νομική οντότητα ή κοινοπραξία που συμμετέχει σε αυτήν την ανοικτή πρόσκληση θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιεσδήποτε άλλες ανοιχτές προσκλήσεις του SMART4ALL, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα παραπάνω όρια.

Υπηρεσία εύρεσης εταίρων

Για αναζήτηση συνεργατών με στόχο την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του SMART4ALL, δημιουργήθηκε υπηρεσία εύρεσης εταίρων που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://matchmaking.smart4all-project.eu/.

Πώς να υποβάλλετε;

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων: https://smart4all.fundingbox.com/

 

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων CTTE είναι 1 Μαρτίου 2021, 17:00 CET.

X