5 εκατ. ευρώ για την επαγγελματική κινητικότητα στους νέους άνω των 35

[medium.com]

Δράσεις που αφορούν στην επαγγελματική κινητικότητα για άτομα άνω των 35 ετών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Reactivate – Intra-EU job mobility scheme for unemployed over 35s.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται ευρύτερα στο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Καινοτομία» (EaSI), διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 98% χρηματοδότηση.

Η συγκεκριμένη δράση εστιάζει στη διερεύνηση της σκοπιμότητας ενός συστήματος επαγγελματικής κινητικότητας εντός της ΕΕ για την ηλικιακή ομάδα άνω των 35 ετών, με απώτερο σκοπό την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε χώρες όχι μόνο εντός της ΕΕ, αλλά και εκτός της χώρας διαμονής τους.

Οι κύριοι στόχοι του EaSI είναι:

  • Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
  • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της.
  • Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής αγοράς εργασίας.
  • Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 05/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X