Οι υπουργοί της ΕΕ εγκρίνουν συστάσεις για μικτή μάθηση ως απάντηση στην πανδημία

«Οι συστάσεις σχετικά με τη μικτή μάθηση αποτελούν μια συμπαγής απάντηση στην πανδημία η οποία έχει ήδη επηρεάσει ριζικά την εκπαιδευτική διαδικασία», δήλωσε η υπουργός Παιδείας της Σλοβενίας και πρόεδρος της συνεδρίασης Σιμόνα Κούστετς. [Hananeko_Studio/Shutterstock]

Συστάσεις σχετικά με μικτές προσεγγίσεις μάθησης ενέκριναν οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ τη Δευτέρα (29 Νοεμβρίου) ως απάντηση στην πανδημία. Οι μικτές αυτοί μέθοδοι θα συνδυάζουν τον χώρο του σχολείου και άλλα φυσικά περιβάλλοντα εκτός σχολείου με ψηφιακά και μη ψηφιακά εργαλεία μάθησης.

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα μέτρα ως άμεση απάντηση στην υγειονομική κρίση. Αντίθετα, τα μακροπρόθεσμα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων για μια πιο ανθεκτική Ευρώπη.

«Οι συστάσεις σχετικά με τη μικτή μάθηση αποτελούν μια συμπαγής απάντηση στην πανδημία η οποία έχει ήδη επηρεάσει ριζικά την εκπαιδευτική διαδικασία», δήλωσε η υπουργός Παιδείας της Σλοβενίας και πρόεδρος της συνεδρίασης Σιμόνα Κούστετς.

Δήλωσε «όσα μας δίδαξε αυτή η εμπειρία ήταν πολλά» και συμπεριλήφθηκαν στις συστάσεις για να καθοριστούν νέοι, διαφορετικοί τρόποι διδασκαλίας και να αναβαθμιστούν οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλίας.

Οι υπουργοί υιοθέτησαν επίσης ψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων έως το 2030. Σύμφωνα με την Κούστετς, η εν λόγω Ατζέντα αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών που θα διευκολύνουν τους πολίτες να αποκτήσουν το σωστό σύνολο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται ώστε να είναι προετοιμασμένοι για το μέλλον.

Εγκρίθηκε επίσης ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, το οποίο καθορίζει ένα μοντέλο διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε με βάση την εμπειρία του παρελθόντος.

Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη και ότι χρειάζονται συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής και στενότερους δεσμούς σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού ήταν αφιερωμένο στους νέους, καθώς το 2022 θα πραγματοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στην συνεδρίαση υιοθετήθηκαν διάφορα σχετικά ψηφίσματα, μεταξύ των οποίων και η διασφάλιση χώρων που διευκολύνουν τη συμμετοχή των νέων στην κοινωνία των πολιτών.

Την Τρίτη, οι αρμόδιοι υπουργοί για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό θα συνεδριάσουν για να συζητήσουν επίσης τη διαθεσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου και του περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης καθώς και για το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο, αντίστοιχα. Εκτός από την Κούστετς, στη σύνοδο θα συμμετάσχει ο υπουργός Πολιτισμού της Σλοβενίας Βάσκο Σιμονίτι.