Κάλεσμα Κομισιόν σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επιχορήγηση καινοτομιών σχετικών με τον κορωνοϊό

[skai.gr]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τεχνολογίες και καινοτομίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση ή άλλες πτυχές της επιδημίας κορωνοϊού, να καταθέσουν άμεσα αίτηση για τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον επιταχυντή EIC είναι στις 17:00 την Τετάρτη 18 Μαρτίου (τοπική ώρα Βρυξελλών). Με προϋπολογισμό 164 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρόσκληση είναι “από κάτω προς τα πάνω”, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες και οι υποψήφιοι με καινοτομίες σχετικές με τον κορωνοϊό θα αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο όπως άλλοι αιτούντες.
Ωστόσο, η Επιτροπή θα επιδιώξει να επιταχύνει την απονομή επιχορηγήσεων EIC και μικτής χρηματοδότησης (συνδυάζοντας επιχορηγήσεις και επενδύσεις σε μετοχές) στις καινοτομίες σχετικές με τον κορωνοϊό, καθώς και να διευκολύνει την πρόσβαση σε άλλες πηγές χρηματοδότησης και επενδύσεων.
Το EIC υποστηρίζει ήδη μια σειρά νεοσύστατων επιχειρήσεων και ΜΜΕ με καινοτομίες σχετικές με το Coronavirus, οι οποίες έχουν χορηγηθεί σε προηγούμενους γύρους. Αυτό περιλαμβάνει το έργο EpiShuttle για εξειδικευμένες μονάδες απομόνωσης, το σχέδιο m-TAP για την τεχνολογία φιλτραρίσματος για την απομάκρυνση του ιικού υλικού και το πρόγραμμα MBENT για την παρακολούθηση της ανθρώπινης κινητικότητας κατά τη διάρκεια επιδημιών.