Ανοιχτή στους events partners η πλατφόρμα της European Week of Regions and Cities

[Marcus Ward Consultancy Ltd]

Ανοιχτή έως τις 29 Μαρτίου θα παραμείνει η ευρωπαϊκή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Πόλεων και των Περιφερειών για όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση ως event partners.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να οργανώσετε ένα working session ως μέρος μιας περιφερειακής σύμπραξης για να ανταλλάξετε τις εμπειρίες σας, να παρουσιάσετε τις ορθές πρακτικές σας ή να διευκολύνετε τη συνεργασία και τη δικτύωση με διάφορες περιοχές και πόλεις.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Πόλεων και των Περιφερειών είναι ένα ετήσιο τετραήμερο γεγονός κατά το οποίο οι πόλεις και οι περιφέρειες παρουσιάζουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου για μια καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης, η διασυνοριακή συνεργασία, οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η περιφερειακή καινοτομία και η τοπική ανάπτυξη υπό την ηγεσία της κοινότητας έχουν καταστεί μερικά από τα πολλά θεματικά της πεδία.

Με την πάροδο των ετών, η European Week of Regions and Cities έχει εξελιχθεί στο κύριο γεγονός της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Χαιρετίζει περίπου 6.000 συμμετέχοντες κάθε Οκτώβριο κάθε χρόνο (τοπικοί, περιφερειακοί, εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων και εμπειρογνώμονες) για περισσότερα από 100 εργαστήρια και συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης.

Φέτος, οι εταίροι καλούνται να προτείνουν εργασιακές συνεδρίες που να συνδέονται με τα παρακάτω θέματα:

  • Το μέλλον της ΕΕ και οι ρόλοι των περιφερειών και των πόλεων
  • Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες
  • Μια πράσινη Ευρώπη
  • Μια πιο κοινωνικά ολοκληρωμένη Ευρώπη
  • Μια πιο έξυπνη Ευρώπη
  • Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση οι φορέις πρέπει να ανήκουν σε Δίκτυα Πόλεων, Δήμους, Ομάδες Δήμων, Δημόσιους φορείς ή Περιφέρειες.

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, καθώς επίσης Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία και Επιμελητήρια μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 29/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας.

X