Ανοιχτές οι αιτήσεις για τα RegioStars Awards 2019

EU in My Region Photo Contest - Μετέωρα Ελλάδα [Michail Amoiridis]

Ανοιχτή στο εξής και έως τις 9 Μαίου θα παραμείνει η πλατφόρμα αιτήσεων για τα Regio Stars Awards.

Εάν θα περιγράφατε το έργο σας ως πρωτότυπο, καινοτόμο και εμπνευσμένο και θεωρείτε ότι αξίζει να αναγνωριστεί ως ορθή πρακτική στην περιφερειακή ανάπτυξη, τότε τα Regio Stars Awards σας περιμένουν!

Τα Βραβεία REGIOSTARS είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος τους είναι ο προσδιορισμός ορθών πρακτικών στην περιφερειακή ανάπτυξη και η επισήμανση καινοτόμων σχεδίων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, τα οποία θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά και να εμπνέουν άλλες περιοχές και διευθυντές έργων.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε μια από τις πέντε κατηγορίες βραβείων:

-Smart growth: Promoting digital transformation
-Sustainable growth: Connecting green, blue and grey
-Inclusive growth: Combatting inequalities and poverty
-Urban development: Building climate-resilient cities
-Topic of the year 2019: Modernising health services

Για να είναι επιλέξιμο, το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως ή να έχει προχωρήσει επαρκώς κατά τρόπο ώστε να μπορεί να επιδείξει πρόοδο στην επίτευξη των αρχικών στόχων.

Προκειμένου να υποβάλουν αίτηση οι φορέις πρέπει να ανήκουν σε Δίκτυα Πόλεων, Δήμους, Ομάδες Δήμων, Δημόσιους φορείς ή Περιφέρειες.

Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, καθώς επίσης Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σύνδεσμοι/Σωματεία και Επιμελητήρια μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 09/05/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας.

X