92.000 ευρώ για Διμερείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας

[Shutterstock]

Δράσεις για την διαμόρφωση διμερών πρωτοβουλιών συνεργασίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Bilateral Cooperation Initiatives.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Active Citizens Fund», έχει συνολικό προϋπολογισμό 92.000 ευρώ και προσφέρει έως και 6.000 ευρώ χρηματοδότηση ανά έργο για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, σκοπός της παρούσας πρόσκλησης για Διμερείς Πρωτοβουλίες Συνεργασίας αποσκοπεί στη στήριξη δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των ελληνικών ΜΚΟ και των οντοτήτων των Κρατών Δωρητών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

Τι είναι το πρόγραμμα «Active Citizens Fund»

Το πρόγραμμα, ύψους 12 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη διμερών σχέσεων μεταξύ ελληνικών οργανισμών και ΜΚΟ που προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες, με στόχο την επίτευξη γόνιμων συνεργασιών και κοινών δράσεων, την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών για την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των οργανώσεων και του τομέα, συνολικά.

Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, ώρα 12:00 μ.μ. ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων κεφαλαίων, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Συνεπώς, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή και αξιολογούνται με διαδοχικό τρόπο και αποφασίζονται σε συνεχή βάση.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη κερδοσκοπικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 21/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X