9,5 εκατ. ευρώ για βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων

[Pinterest]

Δράσεις για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Protection.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στη στήριξη σχεδίων με στόχο την:

• Βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των δημόσιων χώρων.
• Βελτίωση της προστασίας από επιθέσεις σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση της ετοιμότητας έναντι κινδύνων χημικής, βιολογικής, ακτινολογικής και πυρηνικής ασφάλειας.
• Την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων να εφαρμόσουν τον κανονισμό 98/2013.
• Αντιμετώπιση των απειλών για υποδομές ζωτικής σημασίας και δημόσιους χώρους.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι Επιμελητήρια, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί Κοινοβουλευτικά Σώματα και Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 16/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X