8 εκατ. ευρώ για την τεχνολογία στην ενεργειακή απόδοση

[perivallon21.gr]

Δράσεις για τις νέες τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Enabling next-generation of smart energy services valorising energy efficiency and demand-side flexibility

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να αναπτυχθεί η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εφαρμογές και τα έργα που θα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ευρύτερης τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης.

Στους κεντρικούς τομείς δράσεων συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων σε σχέση με τις εκμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και τις υψηλές τεχνολογίες.

Ειδικότερα, τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να αφορούν τουλάχιστον δύο (αλλά όχι απαραίτητα όλους) από τους παρακάτω τομείς:

  • Μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών (όπως EPC) και υπηρεσίες που στοχεύουν νέους τομείς και νέους παράγοντες.
  • Επιχειρησιακά μοντέλα που λειτουργούν εξίσου για την ενεργειακή απόδοση και άλλες υπηρεσίες, βασιζόμενα σε συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ διαφόρων παραγόντων που παραδοσιακά καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης επιχειρηματικών συμφερόντων και διαφορετικών εσόδων.
  • Συστήματα “Αμοιβή για απόδοση” που εστιάζουν στη μόνιμη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • χρήση «μεγάλων δεδομένων» που παράγονται από έξυπνους μετρητές, εξοπλισμό, αισθητήρες και εργαλεία για τυποποιημένες διαδικασίες
  • Πρόσθετα μη ενεργειακά χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης.
  • Βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας των παρόχων υπηρεσιών

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X