8 εκατ. ευρώ για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών

[www.ekirikas.com]

Δράσεις για την  προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Addressing the challenge of migrant integration through ICT-enabled solutions.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 70% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η κατάρτιση συστάσεων βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση της μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καινοτόμων λύσεων για την επιτυχή ένταξη των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες υποδοχής.

Η πρόσκληση θα συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση για την υποστήριξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας καθώς και στην καλύτερη κατανόηση και συνειδητοποίηση του ρόλου της διεθνούς ανάπτυξης και των περιφερειακών πολιτικών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις μόνο από την Κεντρική Κυβέρνηση και έχει προθεσμία υποβολής την 14/03/2019.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X