8,2 εκατ. ευρώ για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας

[The Ocean Agency]

Δράσεις για την ενίσχυση της γαλάζιας οικονομίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Blue Economy/Grants for the Blue Economy: investing in innovation.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ έχει συνολικό προϋπολογισμό 8,2 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 80% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση επικεντρώνεται στα εξής:
– εφαρμογή πολυεπίπεδων προσεγγίσεων και καινοτόμων εταιρικών σχέσεων μεταξύ των φορέων της ναυτιλίας για την προώθηση της γαλάζιας οικονομίας
-την ανάπτυξη μπλε και έξυπνων δεξιοτήτων, κατάλληλων για την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας στην γαλάζια οικονομία (Blue Careers)
– καινοτόμες τεχνολογίες ή/και ναυτιλιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση της ετοιμότητάς τους στην αγορά, την πρόοδο προς την είσοδο στην αγορά και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μπλε οικονομικών παραγόντων

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οι Διεθνείς Οργανισμοί, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X