750.000 ευρώ για την αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων και τα δίκτυα πόλεων

Hot topics for better cities - URBACT

Δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς προωθεί η τελευταία πρόσκληση γα το πρόγραμμα URBACT III με τίτλο Action Planning networks.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «URBACT», έχει συνολικό προϋπολογισμό 750.000 ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων στις πόλεις και τη στήριξη των δικτύων πόλεων στην Ευρώπη.

Τα δίκτυα σχεδιασμού δράσης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις πόλεις της Ευρώπης να βρουν λύσεις στις κοινές αστικές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης τα δίκτυα αυτά θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μάθουν ο ένας από τον άλλο.

Οι εταίροι θα καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν λύσεις μικρής κλίμακας στις πόλεις τους. Η εργασία αυτή γίνεται με τη συγκέντρωση τοπικών φορέων και την εργασία σε τοπικές και διακρατικές εταιρικές σχέσεις.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι δημόσιες Αρχές, δίκτυα πόλεων, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητήρια. Η κεντρική κυβέρνηση, τα κοινοβουλευτικά σώματα και οι κρατικοί οργανισμοί και κρατικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 17/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X