750.000 ευρώ για φωτοβολταϊκά σε ιστορικές αστικές περιοχές

Δράσεις για την ενσωμάτωση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατευόμενες ιστορικές αστικές περιοχές, στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Horizon prize for Integrated Photovoltaic System in European Protected Historic Urban districts.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 750.000 ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση ως ανταμοιβή για την καλύτερη πρακτική στο συγκεκριμένο τομέα.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκμπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Ο αιτών και οι εταίροι που μπορούν να συμμετέχουν πρέπει να είναι ιδιωτικοί φορείς.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 26/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X