7.5 ευρώ για την αμυντική τεχνολογία και τα αμυντικά αγαθά

[Fortune]

Δράσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τεχνολογίας και των αμυντικών αγαθών, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Innovative and future-oriented defence solutions / Innovative defence products, solutions, materials and technologies.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 7.5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη κάθε δράσης για καινοτόμα αμυντικά προϊόντα, λύσεις, υλικά και τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να δημιουργήσουν ριζοσπαστική επίδραση και να βελτιώσουν την ετοιμότητα, την ικανότητα ανάπτυξης, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των δυνάμεων την ένωσης σε όλο το φάσμα των λειτουργιών και τον σκοπών, για παράδειγμα όσον αφορά τις λειτουργίες, τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τη βάση, τις ενεργειακές λύσεις, τα νέα συστήματα επιτήρησης.

Συνολικά, το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συγχρηματοδοτώντας την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, στο κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση.
  • στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών.
  • ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς, αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 29/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X