7.5 εκατ. ευρώ για την αμυντική τεχνολογία

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Future Disruptive Defence Technologies / Emerging Game-changers.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 7.5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση σε νέα πρότζεκτ για την παροχή αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων αναφορικά με τις κρίσιμες αμυντικές τεχνολογικές υποδομές και ανάγκες της ΕΕ.

Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα εξής:

  • επιστημονική και τεχνολογική συμβολή στην ανάπτυξη μιας νέας μελλοντικής τεχνολογίας με εφαρμογές στόχους στον τομέα της άμυνας
  • ενίσχυση της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής διάστασης και της αγοράς
  • δημιουργία κορυφαίας ερευνητικής και καινοτομικής ικανότητα στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων που μπορούν να διαφέρουν στο μέλλον, όπως για παράδειγμα εξαιρετικοί νέοι ερευνητές, φιλόδοξες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας ή οραματικά τμήματα μεγάλων εταιρειών
  • επέκταση των δυνατοτήτων της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας

Συνολικά, το πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής, από την τεχνολογία στον αθλητισμό και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 28/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X