65 εκατ. ευρώ για την τεχνολογία μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων

[Shutterstock]

Δράσεις για την τεχνολογία μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, τα επιλεγμένα θέματα που προτείνονται στην παρούσα πρόσκληση καλύπτουν ένα φάσμα δραστηριοτήτων στον τομέα της τεχνολογίας ηλεκτρικών μπαταριών: βραχυπρόθεσμη έρευνα για προηγμένες ηλεκτροχημικές μεθόδους ιόντων λιθίου και διεργασίες παραγωγής, βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη έρευνα για ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης, εργαλεία μοντελοποίησης, νέα υλικά για σταθερές ηλεκτρικές στήλες, υβριδισμό συστημάτων συσσωρευτών, μπαταρίες επόμενης γενιάς για σταθερή αποθήκευση ενέργειας, επικύρωση συστοιχιών μπαταριών και συστημάτων διαχείρισης μπαταριών επόμενης γενιάς, δικτύωση δοκιμαστικών γραμμών και ανάπτυξη δεξιοτήτων και κατάρτισης.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 25/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X