600.000 ευρώ για τη στήριξη του ΗΕΝ και των web platforms

[Flickr]

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών για τη στήριξη του ΗΕΝ, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Application of web accessibility requirements in web-authoring tools and platforms by default (web access by default).

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και προσφέρει έως 50% χρηματοδότηση σε νέα πρότζεκτ.

Στόχος αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης είναι να υποστηριχθεί η υιοθέτηση των απαιτήσεων προσβασιμότητας που ορίζονται στο HEN κατά την παραγωγή περιεχομένου για ιστοσελίδες και κινητές εφαρμογές.

Για το σκοπό αυτό, οι επιχορηγήσεις θα χορηγηθούν σε προτάσεις που αναπτύσσουν εργαλεία δημιουργίας ή πλατφόρμες που βοηθούν τους συγγραφείς να συμμορφώνονται εξ ορισμού με τις απαιτήσεις του HEN. Θα δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις ανοικτού κώδικα ή ελεύθερες προς χρήση και σε προτάσεις που εμπλέκουν χρήστες με αναπηρίες, ιδίως στη διαδικασία επικύρωσης, η προσβασιμότητα των εργαλείων ή των πλατφορμών για δημιουργούς με αναπηρίες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής, από την τεχνολογία στον αθλητισμό και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 28/06/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X