60 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας

[Nextdeal]

Δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 70% χρηματοδότηση (εκτός από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπου ισχύει ποσοστό 100%) στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την της ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα.

Στόχος είναι η μετάβαση των νέων γνώσεων σε καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της υγείας και της περίθαλψης, καθιστώντας τα συστήματα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας πιο προσιτά, ευαίσθητα και αποτελεσματικά, τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν.

Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η συμπερίληψη ιδιωτικών εταιρειών και άλλων καινοτόμων φορέων στα έργα.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Διεθνείς Οργανισμοί, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 16/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X