6 εκατ. ευρώ για την ισότητα των φύλων στην έρευνα

[socialpolicy.gr]

Δράσεις για την υποστήριξη ερευνητικών οργανισμών για την υλοποίηση σχεδίων για την ισότητα των φύλων προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Supporting research organisations to implement gender equality plans.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας, η προσέλκυση νέου ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού στην επιστήμη και ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ευθύνη.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Εθνικά Σημεία Επαφής – NCPs μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνεται η Κεντρική Κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 02/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X