500.000 ευρώ για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς

[European Commission]

Δράσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Η δράση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης συμβάλλει στους γενικούς στόχους της δράσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Ένωση, ιδίως της νεολαίας, με βάση κοινές αξίες και στοιχεία ευρωπαϊκής ιστορίας και του πολιτισμού, καθώς και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σκοπός είναι να επιλεγεί ένας συντονιστής (μια ενιαία νομική οντότητα ή κοινοπραξία οργανώσεων) για την έναρξη δραστηριοτήτων δικτύωσης, δημιουργίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας έτσι:

  • Στην προώθηση της δικτύωσης για τo European Heritage Label (EHL).
  • Ενθάρρυνση των χώρων να αναπτύξουν κοινά έργα, όπως οι ανταλλαγές νέων και ο εθελοντισμός, η κινητικότητα του προσωπικού κλπ.
  • Αύξηση της ικανότητας των χώρων να ενεργούν σε διεθνές επίπεδο.
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κοινών προϊόντων μάρκετινγκ και τουρισμού.
  • Βελτίωση της προβολής της δράσης της ΕΕ και των χώρων του EHL.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σύνδεσμοι ή Σωματεία μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X