50.000 ευρώ για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων στην ΕΕ

[Flickr]

Την ανάδειξη πρωτοβουλιών στο έργο της ευαισθητοποίησης και καταπολέμησης της ανισότητας των φύλων στην ΕΕ προωθεί το βραβείο 2019 Civil Society Prize της ΕΟΚΕ.

Θέμα του βραβείου 2019 είναι “Περισσότερες γυναίκες στην κοινωνία και στην οικονομία της Ευρώπης” και ο νικητής του διαγωνισμού θα κερδίσει το ποσό των 50.000 ευρώ.

Το βραβείο του 2019 θα επιβραβεύσει καινοτόμες πρωτοβουλίες που διεξάγονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή / και άτομα στην επικράτεια της ΕΕ, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων στην ΕΕ.

Στόχος του βραβείου της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο, είναι να επιβραβεύει και να ενθαρρύνει απτές πρωτοβουλίες και επιτεύγματα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή / και άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης. Ο γενικός στόχος του είναι να ευαισθητοποιήσει τη συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και / ή των ατόμων στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας κατά τρόπο που να στηρίζει τις κοινές αξίες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Το βραβείο, το οποίο έχει συνολική αξία 50.000 € και θα απονεμηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 11-12 Δεκεμβρίου 2019, είναι ανοικτό σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι επίσημα εγγεγραμμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενεργούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο επίπεδο. Επιπλέον, είναι ανοιχτό και σε ιδιώτες.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10:00 (CEST), και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας.

X