5 εκατ. ευρώ για την προστασία της γεωργίας

[Elena Elisseeva/Shutterstock]

Δράσεις για την καλύτερη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στο τομέα της γεωργίας προωθεί το πρόγραμμα τίτλο Stepping up integrated pest management.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και σε σχέση με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της παραγωγής τροφίμων. Στόχος είναι να επεκταθούν  οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ευρύτερη πρόσβαση των γεωργών σε ολόκληρη την ΕΕ σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών, την ενσωμάτωση λύσεων IPM στα υφιστάμενα γεωργικά συστήματα λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και τα οφέλη των συγκεριμένων τεχνικών.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγής τροφίμων και της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 11/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.