5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ

[Borden Ladner Gervais LLP]

Δράσεις για την ενίσχυση της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Blue Economy/Blue Labs: innovative solutions for maritime challenges.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών των Γενικών Διευθύνσεων ΕΕ έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ και της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη.

Η πρόσκληση επικεντρώνεται σε 3 θέματα: Μπλε Εργαστήρια, Μπλε Καριέρα και Μπλε Οικονομία.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  οι Διεθνείς Οργανισμοί, τα Επιμελητήρια, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 31/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X