5 εκατ. ευρώ για πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης

[Research Digest]

Δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Radicalisation.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικές λύσεις και εργαλεία για την πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών ριζοσπαστικοποίησης σε τομείς προτεραιότητας όπως τα παιδιά και η νεολαία, συμμετοχή της κοινότητας, τοπική διάσταση και προσέγγιση πολλαπλών φορέων και οι φυλακές, με έμφαση στη χαρτογράφηση, την ανάλυση, τις ανταλλαγές καλών πρακτικών και την αξιολόγηση των υπαρχουσών προσεγγίσεων καθώς και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και προσεγγίσεων με υψηλό βαθμό δυνατότητας μεταφοράς.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Επιμελητήρια και Διεθνείς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 19/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X