5.8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατηγικής υγείας στην ΕΕ

Δράσεις για την ενίσχυση της στρατηγικής υγείας της ΕΕ και την πρόληψη ασθενειών, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Project proposals under the Annual Work Programme 2019.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Υγεία για Ανάπτυξη», προσφέρει 5.8 εκατομμύιρα ευρώ και από 60% έως 80% χρηματοδότηση σε προτάσεις στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος για το 2019.

Οι κύριες γραμμές του ετήσιου προγράμματος για το 2019 βασίζονται στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

  • Γνώση εξειδικευμένη για κάθε χώρα
  • Διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, ετοιμότητα και αντίδραση, συμπεριλαμβανομένης της αντιμικροβιακής αντοχής και του εμβολιασμού
  • Διαρθρωτική στήριξη των συστημάτων υγείας και σύνδεση με την ψηφιακή ενιαία αγορά.
  • Προώθηση της υγείας και πρόληψη των μη μεταδοτικών ασθενειών

Το πρόγραμμα «Υγεία για Ανάπτυξη» στηρίζει τους στόχους της στρατηγικής υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές των κρατών μελών που στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προωθώντας την καλή υγεία, ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, όπως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, και τα Επιμελητήρια. Οι Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και η Κεντρική Κυβέρνηση μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 10/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X