5.7 εκατ. ευρώ για την ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία

Δράσεις για την καλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά υποθέσεις αστικού ή ποινικού δικαίου χρηματοδοτεί το πρόγραμμα δικαστικής εκπαίδευσης, με τίτλο Support national and transnational projects to promote judicial cooperation in civil and criminal matters.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.685.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 90% για σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρότζεκτ και εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρόσκληση αυτή θα υποστηρίξει τρεις προτεραιότητες:

  • Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
  • Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
  • Υποστήριξη των μελών του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου (ΕΔΔ) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και στις εθνικές αρχές, τα δικαστήρια και τις επαγγελματικές ενώσεις που εκπροσωπούν

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι η καλλιέργεια ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, μέσω της δικαστικής συνεργασίας, της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του δικαστικού χώρου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν, όπως επίσης και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο μπορεί να είναι είτε εθνικό είτε διακρατικό.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 16/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X