5,7 εκατ. ευρώ για προγράμματα πρόληψης και ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας

Κομισιόν [Myanmar Business Today]

Δράσεις για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης σε Πολιτική Προστασία και θαλάσσια ρύπανση προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5,7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 85% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι ο εντοπισμός και η χρηματοδότηση έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Ευρώπη στον τομέα της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφών.

Η παρούσα πρόσκληση είναι επίσης ανοικτή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X