5.3 εκατ. ευρώ για την δικαστική εκπαίδευση στο αστικό και το ποινικό δίκαιο

Δράσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των δικαστών στο αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Τransnational projects on judicial training covering civil law, criminal law or fundamental rights.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 5.350.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 90% για σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρότζεκτ και εκπαιδευτικά προγράμματα

Η πρόσκληση αυτή θα επικεντρωθεί στους εξής τέσσερις άξονες:

  • Βελτίωση της γνώσης των πολιτικών, ποινικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ μεταξύ των νομικών.
  • Βελτίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των νομικών σε θέματα διασυνοριακής δικαστικής συνεργασίας.
  • Βελτίωση της συνεργασίας των φορέων κατάρτισης των διαφόρων νομικών επαγγελμάτων.
  • Αυξημένη συνειδητοποίηση της προστιθέμενης αξίας και του πεδίου εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ μεταξύ των επαγγελματιών της δικαιοσύνης, ενισχύοντας έτσι την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Δικαιοσύνη» είναι η καλλιέργεια ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, μέσω της δικαστικής συνεργασίας, της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του δικαστικού χώρου και της αποτελεσματικής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα του αστικού και ποινικού δικαίου.

Ο αιτών και οι εταίροι πρέπει να είναι δημόσιοι φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή διεθνείς οργανισμοί. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν επίσης να συμμετέχουν, όπως επίσης και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 27/06/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X