45.000 ευρώ για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Δράσεις γύρω από τους στόχους της Βιώσιμης ανάπτυξης 2019-2020 προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Βιώσιμη Ευρώπη για όλους.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση γύρω από τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση των τοπικών φορέων και αρχών απέναντι σε δεσμεύσεις και πρακτικές για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 45.000 ευρώ.

Μεταξύ των επιλέξιμων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:

  • Εκδηλώσεις κατάρτιση
  • Συζητήσεις σε πάνελ
  • Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια κλπ.)
  • Διάλογοι
  • Δραστηριότητες στο δρόμο
  • Εργαστήρια
  • Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες νεολαίας
  • Δημόσιες εκδηλώσεις

Η περίοδος εκτέλεσης των επιχορηγούμενων project ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων (Απρίλιος 2019) και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020. Θα χρηματοδοτηθούν έως και έξι έργα (7.500 ανά έργο).

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη κυβερνητικό Οργανισμό ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Τοπικές οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τοπικές ομάδες πολιτών, φοιτητικές ομάδες, σύλλογοι, ομάδες πολιτικών πρωτοβουλιών και εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 15/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X