43.7 εκατ. ευρώ για τα συστήματα επικοινωνίας και παρακολούθησης στην άμυνα

Δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων επικοινωνίας και παρακολούθησης στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Permanent air or space capabilities for Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and communication, tactical Remotely Piloted Air Systems (RPAS) and sensor suite for integration into air-traffic management.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (EDIDP)», έχει συνολικό προϋπολογισμό 43.7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 90% χρηματοδότηση.

Η έλλειψη διαφορετικών αερομεταφερόμενων δυνατοτήτων ευφυΐας, επιτήρησης και ανασκόπησης (ISR) εκτιμάται ως κρίσιμη. Το Σχέδιο Ανάπτυξης Δυνατοτήτων (CDP) υπογραμμίζει τη σταθερότητα της ανάγκης παρακολούθησης πλοίων, αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μέσω μιας συνεχούς ευρείας περιοχής εναέριου χώρου μέσω διαλειτουργικού μη επανδρωμένου συστήματος επιτήρησης που να είναι ικανό να λειτουργεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε όλους τους τύπους περιβάλλοντος και με διασφαλισμένη ακεραιότητα δεδομένων. Η μόνιμη πλατφόρμα ISR και επικοινωνίας εναέριου χώρου, το τακτικό σύστημα αεροσκαφών με τηλεχειρισμό (RPAS) και οι αισθητήρες θα πρέπει να συμβάλλουν στη συλλογή πληροφοριών και την έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών που λαμβάνονται για τη χρήση πληροφοριών για την παραγωγή ευφυών πληροφοριών και καταστάσεων.

Συνολικά, το Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της Ένωσης, συγχρηματοδοτώντας την κοινή βιομηχανική ανάπτυξη αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογιών σε αέρα, ξηρά, θάλασσα, στο κυβερνοχώρο και το διάστημα.

Το πρόγραμμα έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

  • ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ένωση.
  • στήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας, και πέραν των συνόρων, μεταξύ επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης, σε ολόκληρη την Ένωση, και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανάπτυξη αμυντικών προϊόντων ή τεχνολογιών.
  • ενίσχυση της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στον τομέα της άμυνας και συμβολή στην ανάπτυξη μετά το στάδιο της έρευνας και στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε ιδιωτικούς φορείς, Κρατικούς Οργανισμούς και Κρατικές Επιχειρήσεις, σε Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς, αλλά και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 29/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X