400.000 ευρώ για την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο

[OneClass]

Δράσεις για την ανάπτυξη και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προωθεί το πρόγραμμα Eureka Cyprus.

Το πρόγραμμα αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS» αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA που εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση ερευνητικά δραστήριων μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων-ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

Τα έργα EUROSTARS καλύπτουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή Μεγάλες Επιχειρήσεις, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 28/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X