40 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο

[EdScoop]

Δράσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Dynamic counterring of cyber-attacks.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 70% χρηματοδότηση στην υποστήριξη πρότζεκτ στον τομέα της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση και πρόληψη του φαινομένου.

Ειδικότερα, η πρόσκληση εστιάζει στις τεχνολογίες στον κυβερνοχώρο και τις τεχνολογίες της ιδιωτικής ζωής, που θα πρέπει να καταστούν συμπληρωματικοί παράγοντες της ψηφιακής οικονομίας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο δικτυωμένο περιβάλλον τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνιών για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 23/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X