4 εκατ. ευρώ για την τεχνική, οικονομική και νομική στήριξη έργων ενεργειακής απόδοσης

[diadikasia.gr]

Δράσεις για την ενίσχυση της τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης σε έργα ενεργειακής απόδοσης (PDA) προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Aggregation – Project Development Assistance.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Βασικοί στόχοι της Επιτροπής στα πλαίσια του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι να αναπτυχθεί η έννοια της ενεργειακής απόδοσης στην πράξη και να επεκταθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη οι εφαρμογές και τα έργα που θα θέτουν σε πρώτο πλάνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της ευρύτερης τεχνολογικής και ψηφιακής ανάπτυξης.

Στους κεντρικούς τομείς δράσεων συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων σε σχέση με τις εκμπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και τις υψηλές τεχνολογίες.

Ειδικότερα, η παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη έργων (PDA) θα παρέχεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων, όπως δημόσιες αρχές ή ομαδοποιήσεις τους, φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων / ιδιωτικών υποδομών και φορείς, εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, μεγάλοι ιδιοκτήτες ακινήτων και υπηρεσίες / βιομηχανία.

Η δράση θα στηρίξει την οικοδόμηση της τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την ανάπτυξη των έργων και θα οδηγήσει στη δρομολόγηση συγκεκριμένων επενδύσεων, οι οποίες είναι ο τελικός στόχος και ο στόχος του έργου.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X