4 εκατ. ευρώ για την πρόληψη και την πολιτική προστασία

[ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]

Δράσεις για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης για την Πολιτική Προστασία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Union Civil Protection Mechanism Full Scale Exercises.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 85% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση έργων που στοχεύουν στον σχεδιασμό, την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας, με σενάρια προσομοίωσης της κατάστασης και των συνθηκών όλων των ειδών καταστροφών που απαιτούν την ενεργοποίηση του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας άσκησης πλήρους κλίμακας σε πολυεθνικό σενάριο.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών σε περιπτώσεις ανάγκης για παροχή βοήθεις λόγω φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 15/05/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X