4 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών

[ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ]

Δράσεις για την ενδυνάμωση και ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Civil Society Empowerment Programme.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και προσφέρει 90% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστεί η απότομη άνοδος των εξτρεμιστών και των τρομοκρατών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Σκοπός της πρόσκλησης είναι να υποστηρίξει την παροχή αποτελεσματικών και εναλλακτικών τρόπων παρακολούθησης του διαδικτυακού τρομοκρατικού και εξτρεμιστικού περιεχομένου.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι Επιμελητήρια, Διεθνείς Οργανισμοί, Κοινοβουλευτικά Σώματα και Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 12/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X