4.7 εκατ. ευρώ για τη δημοκρατική συμμετοχή και την αδελφοποίηση πόλεων

Δράσεις για την ενίσχυση της αδελφοποίησης πόλεων και της δημοκρατικής συμμετοχής, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – NETWORKS OF TOWNS (Round 2).

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4.7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 150.000 ευρώ χρηματοδότηση ανά έργο για την υποστήριξη έργων.

Η αδελφοποίηση είναι ένας ισχυρός δεσμός που ενώνει τους δήμους. Η δυναμική των δικτύων που δημιουργούνται μέσω των διάφορων δεσμών αδελφοποίησης αξιοποιείται για την ανάπτυξη θεματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των πόλεων.

Τα δίκτυα πόλεων προβλέπεται να:

– Να ενσωματώσουν διάφορες δραστηριότητες σχετικά με τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος
– Να έχουν καθορισμένες ομάδες-στόχους για τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και να συμμετέχουν δραστήρια σε αυτά μέλη της κοινότητας στον θεματικό τομέα
– Να κινητοποιήσουν τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
– Να χρησιμεύσουν ως βάση για μελλοντικές πρωτοβουλίες και ενέργειες μεταξύ των πόλεων που συμμετέχουν, σχετικά με τα θέματα που θίγονται ή, ενδεχομένως, σχετικά με περαιτέρω θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ των γενικών στόχων του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι οι πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς.

Πόλεις/δήμοι, Επιτροπές αδελφοποίησης, Ομοσπονδίες/Ενώσεις τοπικών αρχών, Δίκτυα και άλλοι σχετικοί φορείς μπορούν επίσης να υποβάλλουν αίτηση.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 02/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X