35 εκατ. ευρώ για ψηφιοποιημένα μοντέλα ιατρικής περίθαλψης

[capital]

Δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιοποιημένων μοντέλων ιατρικής περίθαλψης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Big data and Artificial Intelligence for monitoring health status and quality of life after the cancer treatment.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 35 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην υποστήριξη της διαχείρισης της υγείας και της ευημερίας, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών και τη μετατροπή των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σε ψηφιοποιημένα μοντέλα περίθαλψης με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινότητα, επιτρέποντας έτσι καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και τη βιωσιμότητα συστήματα υγείας και περίθαλψης.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 24/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X