31 εκατ. ευρώ για τις συμμαχίες ικανοτήτων

Δράσεις για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και των ικανοτήτων στον εργασιακό χώρο προωθεί το πρόγραμμα Sector Skills Alliances.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 31.500.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση στοχεύει στα εξής:
• τον καθορισμό των αναγκών όσον αφορά τις δεξιότητες και την κατάρτιση σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς
• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων σπουδώνΟι δραστηριότητες πρέπει να αφορούν τομείς όπως ο μεταποιητικός και μηχανολογικός τομέας, το εμπόριο, το τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, η περιβαλλοντική τεχνολογία, οι πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς, η υγειονομική περίθαλψη και ο τουρισμός.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, η Κεντρική Κυβέρνηση και τα Κοινοβουλευτικά Σώματα, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,  Επιμελητήρια και Κέντρα Κατάρτισης. Σύνδεσμοι ή Σωματεία και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 28/02/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

 

X