300.000 ευρώ για την προώθηση της ευρωπαϊκής μουσικής

Δράσεις για τη στήριξη της ευρωπαϊκής μουσικής και την προβολής εκτός ευρωπαϊκών συνόρων προωθεί το πρόγραμμα Music Moves Europe – Online and Offline Distribution.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός», έχει συνολικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 90% για τη δημιουργία δυνητικού κεφαλαίου και την επανεπένδυση.

Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στον εντοπισμό και την υποστήριξη έως 10 σχεδίων διανομής, πρωτοβουλιών και νέων επιχειρήσεων σε απευθείας σύνδεση ή εκτός σύνδεσης για την προώθηση της πολυμορφίας και την αύξηση της κυκλοφορίας του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου μουσικής σε όλα τα κράτη μέλη. Στόχος επίσης είναι η αντιμετώπιση των γλωσσικών εμποδίων γύρω από την προώθηση και προβολή του μουσικού ρεπερτορίου πέρα από τα εθνικά σύνορα εντός της Ευρώπης.

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» βοηθά στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η «ψηφιακή εποχή», και η παγκοσμιοποίηση, αποσκοπώντας στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Δομείται πάνω στα προγράμματα MEDIA, MEDIA Mundus και Πολιτισμός.

Στην παρούσα πρόσκληση, ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Σύνδεσμοι ή Σωματεία μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 17/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.