3.7 εκατ. ευρώ για την μελλοντική τεχνολογία στην άμυνα

[Ivan David Gomez Arce/Flickr]

Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στον τομέα της άμυνας, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Future Disruptive Defence Technologies / Challenging the future.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση σε νέα πρότζεκτ για την παροχή αποτελεσματικών τρόπων αντιμετώπισης των ζητημάτων αναφορικά με τις κρίσιμες αμυντικές τεχνολογικές υποδομές και ανάγκες της ΕΕ.

Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα εξής:

  • επιστημονική και τεχνολογική συνεισφορά στη δημιουργία μιας μελλοντικής τεχνολογίας στον τομέα της άμυνας ·
  • ενίσχυση της μελλοντικής κοινωνικής και οικονομικής διάστασης και της αγοράς
  • ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της άμυνας σε ολόκληρη την Ευρώπη με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων όπως νέοι ερευνητές, φιλόδοξες ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, οραματικά τμήματα μεγάλων εταιρειών, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
  • ενίσχυση της έρευνας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για εφαρμογές στον τομέα της άμυνας

Συνολικά, το πρόγραμμα «Προπαρασκευαστικές Δράσεις ΕΕ» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων την προετοιμασία μελλοντικών δράσεων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής, από την τεχνολογία στον αθλητισμό και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε Κέντρα Κατάρτισης.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 03/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X