3.7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της σχέσης των πολιτών με την ΕΕ

Δράσεις για την ενίσχυση της σύνδεσης των πολιτών με την λειτουργία και τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strand 2: Democratic engagement and civic participation – Civil Society Projects.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως 150.000 χρηματοδότηση ανά έργο για τη στήριξη πρότζεκτ που προωθούνται από διακρατικές συνεργασίες και δίκτυα στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες, με στόχο να τους δώσουν μια ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της Ένωσης.

Μεταξύ των γενικών στόχων του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες» είναι οι πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά, σε επίπεδο Ένωσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα σκοπεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία και τις αξίες καθώς και τον σκοπό της Ένωσης, την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των λαών της.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και σε Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 01/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X