27 εκατ. ευρώ για τη Συμμαχία ερευνητικής συνεργασίας για τον Ατλαντικό

[haniotika nea]

Δράσεις για τη Συμμαχία ερευνητικής συνεργασίας για τον Ατλαντικό προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο All Atlantic Ocean Research Alliance Flagship (RIA Research and Innovation action).

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση Blue Growth στοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση του δυναμικού των πόρων από τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα για διάφορες χρήσεις σε όλο το εύρος των θαλάσσιων και ναυτιλιακών βιομηχανιών, ενώ στοχεύει επίσης στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στις κλιματικές μεταβολές.

Ταυτόχρονα, υποστηρίζει την βιώσιμη ανάπτυξη στους θαλάσσιους τομείς μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων για υγιείς, παραγωγικές, ασφαλείς, και ανθεκτικές θάλασσες και ωκεανούς, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των ακμάζοντων οικοσυστημάτων, τη ρύθμιση του κλίματος, την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, τα προς το ζην και τις οικονομίες.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα & Οργανισμοί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X