25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών

[Shutterstock]

Δράσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών σε όλους τους τομείς δράσης της ΕΕ, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο CEF – Telecom projects.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα CEF Transport και το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη», έχει συνολικό προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ, και προσφέρει από 1 έως 10 εκατ. ευρώ ανά έργο.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη» είναι να ενισχύσει την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. To πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή επιχειρησιακών υπηρεσιών που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν περαιτέρω, και οι οποίες θα είναι βιώσιμες και διαχρονικά.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται σε έξι τομείς:

  • στην κυβερνοασφάλεια (10 εκατ. ευρώ)
  • στην ηλεκτρονική υγεία (5 εκατ. ευρώ)
  • στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (1 εκατ. ευρώ)
  • στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη (3 εκατ. ευρώ)
  • στα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα (5 εκατ. ευρώ) και
  • στη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες (1 εκατ. ευρώ).

Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν σχέδια τα οποία να έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων, καθώς και να συμβάλουν στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε φορέα της κεντρικής κυβέρνησης.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 14/11/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελία μας.

X