20 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία

[businesslive.co.za]

Δράσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο ICT Innovation for agriculture – Digital Innovation Hubs for Agriculture.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 70% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, η πρόσκληση για την Αγροτική Αναγέννηση θα ενισχύσει τη φυσική, κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δυναμική των αγροτικών περιοχών και θα στηρίξει την συνοχή των πολιτικών. Επιπλέον, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και την επιχειρηματική καινοτομία, γεγονός που θα επιτευχθεί με την οικοδόμηση στρατηγικών διαφοροποίησης και εκσυγχρονισμού, τη βελτίωση των μοντέλων διακυβέρνησης, τη στήριξη καινοτόμων αλυσίδων αξίας τροφίμων και μη τροφίμων και την αξιοποίηση των τοπικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 11/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.

X